Псориазис

psoriazis

Псориазисът е често срещано заболяване на кожата с хронично-рецидивиращ ход, което се характеризира с поява върху различни части от кожната повърхност на специфични промени. Засяга 1,5–3% от населението, като се отразява на  качеството на живот на пациентите до степен, сравнима с тази при други социално значими заболявания, като диабет тип 2, хронични респираторни заболявания, неоплазии. Измененията по кожата са с характерна локализация – лакти, колене, кръст, окосмена част на главата. През последните години стана ясно, че промени на кожата и ставите, които дълго време бяха смятани за единствените прояви на болестта, са съпроводени с промени в металобизма на мазнинните и атеросклеротични промени на съдовете.

Етиология: За развитие на заболяването оказват роля генетични фактори и фактори на околната среда. Генетичните проучвания установяват, че плакатната форма на псориазис най-често се асоциира с носителство на HLA- B13, B17 и Cw6 гени. Не се отхвърля възможността за полигенно (мултифакторно) унаследяване, въпреки че у редица фамилии се наблюдава автозомно доминантно унаследяване с намалена пенетрантност. Проучвания сред близнаци показват конкордантност в 73% от еднояйчните и 20% сред двуяйчните близнаци.

Клинична картина: Началото на заболяването е в различни възрастови периоди със развитие на типични или нетипични клинични симптоми. Понякога се наблюдават изменения само по кожата на скалпа, а в други случай кожните изменения се разпространяват в рамките на седмици по цялото тяло и крайниците. Пациентите съобщават за сухи плаки и петна, придружени или не  от силен сърбеж, удебелени нокти ( с вдлъбвания по повърхността им). Понякога успоредно с кожните промени или по-късно настъпват оток, болка и затруднена подвижност на ставите.

Заболяването е упорито и понякога трудно се поддава на лечение. Обикновено се подобрява значително през летните месеци, под влияние на слънчевите лъчи и се влошава през зимния период. Изисква ежедневна грижа и често прилагане на хидратанти. Създава психоемоционален дискомфорт и влияе на самочувствие на пациентите.

Диагностика: Диагнозата обикновено се поставя в рамките на стандартен клиничен преглед. При наличие на други диференциални диагнози се пристъпва към

Прогноза: Както вече беше отбелязано, псориазисът е заболяване с хронично-рецидивиращ ход. Хроничните форми се характеризират с наличие на единични т. нар. „дежурни” плаки, разположени предимно върху  пределекционните за псориазиса места. Рецидивите започват под влияние на различни фактори, често еруптивно с малки пунктатни розови лезии или капковидни папули, без типична предилекция и често със сърбеж. При около 30% от болните от псориазис се наблюдават спонтанни ремисии.

 • Ниско самочувствие и депресия;

 • Социална изолация

Оценка на тежестта на заболяването: Според решение, залегнало в приетия Европейски консенсус за определяне тежестта на протичане на псориазиса , той се разделя на:

 1. Лека степен на протичане („mild“): засегната обща кожна повърхност (Body Surface Area, BSA) < или = 10; Psoriasis Area Severity Index (PASI) < или = 10; оценка на качеството на живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI) < или = 10.
 2. Средна до тежка степен на протичане („moderate-to-severe“): засегната обща кожна повърхност (Body Surface Area, BSA) > 10; Psoriasis Area Severity Index (PASI) > 10; оценка на качеството на живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI) > 10.

Терапия: Подхода е строго индивидуален, като зависи от тежестта на кожното засягане и използваните до момента средства за лечение. Локалната терапия включва приложението на емолиенти, кератолитици, кортикостероиди. Все по-често се налага използването на аналози на витамин Д3, комбинирани препарати с калципотриол (калципотриол комбинации), калциневринови инхибитори, дитранол, катрани и др.

 • Фототерапия

 • Метотрексат
  Метотрексат е показан за лечение на средна до тежка степен на протичане на псориазис вулгарис. Медикамента се приема веднъж седмично. Дозата се регулира според терапевтичния ефект, като тенденцията е да се достигне минимална ефективна поддържаща доза. Ефектът от лечението се очаква да настъпи след 4–8 седмици от началото на приложението. При 60–75% от пациентите, лекувани в продължение на 16 седмици, се постига значително подобрение или пълна клинична ремисия. Преди и по време на лечението е необходимо да се направи параклиничен контрол на редица кръвни показатели.

 • Циклоспорин

 • Рифампицин

 • Климатолечение

 • Биологична терапия – Изготвяме и съдействаме стартиране на биологична терапия при всички подходящи пациенти. Работим активно в сферата на биологичната терапия с всички наложени на пазара препарати. Ако имате въпроси и искате да разберете повече за съвременната терапия на псориазиса- не се колебайте да се свържете с нас.

При съмнение, че развивате симптоми на това заболяване, не отлагайте консултацията си с дерматолог. Можете да позвъните на 0885 900 545 или да си запазите час онлайн тук