Основни функции за длъжността:

Лицето ще води документация при приемането и освобождаването на пациентите в амбулаторията, отговаря за тяхното настаняване, престой, следи за поддържането на необходимите хигиенни условия, и почиства в амбулаторията.

Изисквания за длъжността:

Минимално изискуемо образование: висше (магистър или бакалавър), полувисше или средно образование в областта на социалното дело, социалните дейности и/или друга еквивалентна област.

или

Минимално изискуем професионален опит от 2 години в областта на социалното дело, социалните дейности или еквивалентен опит в социалната сфера при работа с хора в неравностойно положение, хора с увреждания, стари хора или обслужващ в персонал в социално заведение.

С предимство ще бъдат разглеждани кандидатурите на лица, които са с трайни увреждания от 50 % или в по-голяма степен.

 

Месторабота: гр.Търговище, Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Д-р Д. Желева;

Вид заетост: Непълен Работен Ден (4-часов работен ден);

Месечна брутна заплата: 300 лв.;

Валидност на обявата: 05.05.2021 г. – 05.06.2021 г. или до намирането на подходящо лице за позицията „Социален работник”;

Документи за кандидатстване: Професионална автобиография, копие от трудова книжка, копие от диплома за завършено образование.

 

Кандидатстването и изпращането на приложимите документи следва да се извърши на следния електронен адрес: ambulatoria.jeleva@gmail.com