Все по- често пациентите ни посещават с оглед, провеждане на профилатичен преглед за пигментните изменения по кожата им. Появата на бенки обикновено стартира около 6тия месец и може да продължи до смъртта на човека. Дерматологът е специалиста, който отговаря за отдиференцирането на доброкачествени от злокачествените лезии. Прегледите протичат бързо, диагнозата се посатвя сравнително лесно, а при съмнение се взеима решение дали да се биопсира или да се отстрани съответната кожна лезия.

В случай , че имате много бенки, прегледа Ви при дерматолог е необходимо да се провежда всяка година.За целта се използва дерматоскоп ( уред, подобен на лупа). Прегледа е безболезнен.. Пациента се съблича и се преглеждат всички изменения, включително в генитална зона, окосмена част на главата, длани и стъпала.

Децата до 14 годишна възраст не е необходимо да се преглеждат профилактично. Вероятността да се установи кожен рак е минимален и това обяснява тази препоръка, която бе публикувана през пролетта на 2020 г..

При установяване на някакъв вид кожен рак, не бива да се паникьосвате. В ежедневната ни практиката много по-често се диагностицират базоцелуларен и спиноцелуларен карцином. Тези видове рак на кожата, не дават метастази и не представляват опасност за Вашия живот.

При установяване на съмнителна бенка е желателно да се вслушате в съвета на лекаря и да пристъпите към нейното отстраняване в планов порядък. Все още съществува мита, че бенките не бива да се оперират. Това твърдение е невярно. Когато има проблем, е редно проблема да бъде отстранен, за да се избегнат последствията. Ако проблема не бъде отстранен, неминуемо биха настъпили неблагоприятни резулта

Самопреглеждайте се. Отговорността към собственото здраве е най- голямата гаранция , че ще живеете дълго и щастливо. Включете телефона си в този процес и фото документирайте бенките по Вашето тяло и това на близките си. Спазвайте правилото за проследяване на вродени бенки, случайно травмирани и такива , които са променили формата и големината си в кратки срокове.

И един жокер: ABCDE метода позволява най- лесно и бързо пациента да се ориентира,когато се притеснява за конкретна бенка.

  • Asymmetry –дали една бемка е симтрична или не?

  • Border– дали границата между пигментираната и непигментираната част е ясно диференцирана?

  • Color– какъв е цвета на бемката и дали има промяна в него последните месеци?

  • Diameter-счита, се че бенките с диаметър до 0,6см са по-скоро доброкачествени. Всички по-големи бенки подлежат на ежегоден дерматоскопски преглед, а всяка динамика в размера на една бенка би трябвало да подкани пациента да посети своя дерматолог!

  • Evolution– това може би е най- важният критерий. Всяка промяна в горе изброените критерии в срок по кратък от 3 месеца е необходимо да подкани пациента, да проведе в кратки срокове среща с дерматолог.

Видове рак:

Базоцелуларен карцином: Най-честата форма на кожен рак. Предствлява бавно растящ, епителен тумор , който метастазира много рядко.Класификацията му е сложна и разнообразна, но прогнозата е добра. Отстраняването му е най-често оперативно, но може също да се приложи криотерапия, фотодинамична терапия или локална имунотерапия с Aldara.

Спиноцелуларен карцином: Изключително често при пациенти , работили през по-голямата част от живота си на открито (земеделци, моряци и др.). Наблюдава се често и при бъбречно-трансплантирани. Засяга основно откритите части на тялото, горна половина на лицето,а също и долна устна и ушни миди. Много често появата му се предхожда от предракови изменения от групата на кератоакантомите, сенилните кератози  и др. Лечението най- често е хирургично, но могат да се използват също лъчетерапия и фотодинамична терапия.

Меланом: Злокачествен тумор произхождащ от епидермалните меланоцити. Честотата през последните няколко десетилетия се е увеличила неколкократно. Открита е асоциация между броя на слънчевите изгаряния с формиране на мехури в ранна детска възраст и честотата на диагностицирането му. Проявява се под най- различни клинични  форми и това определя подвидовете му: повърхностно разпространяващ,  нодуларен, акрален и лентиго малигна. Лечението и проследяването се определят от мултидисциплинарен екип от специалисти с оглед по-точна преценка и по-добра прогноза. Изключително важна е превенцията и профилактиката включваща стриктно приложение на слънцезащитни продукти с висок фактор и редовно проследяване на всички налични по кожата бенки.

Терапия:

  • Хирургична ексцизия: Процедурата се провежда, след приложение на локална упойка. Продължителността на манипулацията варира между 30мин и 45мин, в зависимост от локацията и големината на лезията. В рамките на възстановителния период (средно 5-7 дни), се препоръчва извършване на активни физически упажнения и избягване на спа терапии. В този инервал, обикновено получване и разчитането от страна на дерматохистопатолога.