Псориазисът е често срещано заболяване на кожата с хронично-рецидивиращ ход, което се характеризира с поява върху различни части от кожната повърхност на специфични промени. Засяга 1,5–3% от населението, като се отразява на  качеството на живот на пациентите до степен, сравнима с тази при други социално значими заболявания, като диабет тип 2, хронични респираторни заболявания, неоплазии. Измененията по кожата са с характерна локализация – лакти, колене, кръст, окосмена част на главата. През последните години стана ясно, че промени на кожата и ставите, които дълго време бяха смятани за единствените прояви на болестта, са съпроводени с промени в металобизма на мазнинните и атеросклеротични промени на съдовете.

Етиология: За развитие на заболяването оказват роля генетични фактори и фактори на околната среда. Генетичните проучвания установяват, че плакатната форма на псориазис най-често се асоциира с носителство на HLA- B13, B17 и Cw6 гени. Не се отхвърля възможността за полигенно (мултифакторно) унаследяване, въпреки че у редица фамилии се наблюдава автозомно доминантно унаследяване с намалена пенетрантност. Проучвания сред близнаци показват конкордантност в 73% от еднояйчните и 20% сред двуяйчните близнаци.

Клинична картина: Началото на заболяването е в различни възрастови периоди със развитие на типични или нетипични клинични симптоми. Понякога се наблюдават изменения само по кожата на скалпа, а в други случай кожните изменения се разпространяват в рамките на седмици по цялото тяло и крайниците. Пациентите съобщават за сухи плаки и петна, придружени или не  от силен сърбеж, удебелени нокти ( с вдлъбвания по повърхността им). Понякога успоредно с кожните промени или по-късно настъпват оток, болка и затруднена подвижност на ставите.

Заболяването е упорито и понякога трудно се поддава на лечение. Обикновено се подобрява значително през летните месеци, под влияние на слънчевите лъчи и се влошава през зимния период. Изисква ежедневна грижа и често прилагане на хидратанти. Създава психоемоционален дискомфорт и влияе на самочувствие на пациентите.

Диагностика: Диагнозата обикновено се поставя в рамките на стандартен клиничен преглед. При наличие на други диференциални диагнози се пристъпва към провждане на биопсично изследване. Процедурата е кратка и безболезнена и е свързана с взимане на малко парченце кожа със специално пригоден за целта инструмент. След това този материал се изпраща за хистологично изследване, с оглед потвърждение на работната диагноза. Работим с най- добрите дерматохистопатолози в страната и това ни дава увереност, че Ви предлагаме най- добрата диагностична услуга.

Прогноза: Както вече беше отбелязано, псориазисът е заболяване с хронично-рецидивиращ ход. Хроничните форми се характеризират с наличие на единични т. нар. „дежурни” плаки, разположени предимно върху  пределекционните за псориазиса места. Рецидивите започват под влияние на различни фактори, често еруптивно с малки пунктатни розови лезии или капковидни папули, без типична предилекция и често със сърбеж. При около 30% от болните от псориазис се наблюдават спонтанни ремисии.

Оценка на тежестта на заболяването: Препоръчително е при всеки преглед на псориатично болни да се изчисляват показатели, известни  като PASI , BSA и DLQI. По този начин обективно и безприсрастно може да се оцени състочнието на пациента. Това улеснява проследяването на състоянието на пациента във времето.  Тежестта на протичане на псориазиса се разделя на лека, средна и тежка степен на протичане. При показатели PASI, BSA и DLQI повече от 10, се сичита че пациента е подходящ за системна терапия.

Терапия: Подхода е строго индивидуален, като зависи от тежестта на кожното засягане и използваните до момента средства за лечение. Локалната терапия може да бъде изключително ефикасна, като се използва при по-леките случаи и включва приложението на редица кремове

  • емолиенти, кератолитици, кортикостероиди

  • аналози на витамин Д3, комбинирани препарати с калципотриол (калципотриол комбинации)

  • калциневринови инхибитори, дитранол, катрани и др.

Системната терапия включва прием на медикаменти в таблетна или инжекционна форма. Подхода към всеки случай е индивидуален като се предварително се извършват изследвания, дават се разяснения и се преценява кой е най- подходящия препарат за пациента.

  • Фототерапия: изключително благотворно влияние. Към момента в Дермамед можем да Ви предложим фототерапия за лечение на псориазис на скалпа.

  • Метотрексат: Показан е за лечение на средна до тежка степен на протичане на псориазис вулгарис. Медикамента се приема веднъж седмично. Дозата се регулира според терапевтичния ефект, като тенденцията е да се достигне минимална ефективна поддържаща доза. Ефектът от лечението се очаква да настъпи след 4–8 седмици от началото на приложението. При 60–75% от пациентите, лекувани в продължение на 16 седмици, се постига значително подобрение или пълна клинична ремисия. Преди и по време на лечението е необходимо да се направи параклиничен контрол на редица кръвни показатели.

  • Циклоспорин- използва се по-рядко в ежедневната практика, поради страничните си ефекти

  • Рифампицин- медикамент с много добър толеранс, който демонстрира своята ефективност след около 4 седмици от началото на терапията.

  • Климатолечение- България е известна с наличието си на перфектни условия за провеждане на климатолчение. Най- известните места са района на Тузлата и Помория, където локалното приложение на кал допълнително ускорява настъпването на подобрение.

  • Биологична терапия: биологичните агенти представляват молекули, които могат да бъдат извлечени от животински тъкани или получени чрез рекомбинантна ДНК технология. Те блокират специфични етапи от патогенезата на псорииатичната болест. Въвеждането на тези продукти бележи нова ера в системното лечение на пациенти със средно тежък до тежък плакатен псориазис и псориатичен артрит. Ако имате допълнителни въпроси не се колабйте да се свържете с нас за консултация. Имаме богат клиничен опит в приложението на всички налични към момента биологични средства и можем да съдействаме за стартиране на подходящата за Вас терапия.

Пациент само месец след стартиране на биологична терапия.

Ако страдате от това заболяване или имате съмнения затова, не отлагайте консултацията си с дерматолог. Можете да позвъните на 0885 900 545 или да си запазите час онлайн тук.